1
1

Образовно-васпитни рад обављамо на три подручја рада:

Електротехника

• Електротехничар информационих технологија
• Електротехничар рачунара
• Техничар мехатронике
• Електричар
• Електротехничар телекомуникације
• Администратот рачунарских мрежа

Машинство

• Индустријски механичар
• Бравар – заваривач
• Техничар за роботику
• Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина
• Maшински тeхничaр зa кoмпjутeрскo кoнструисaње
• Механичар моторних возила

Саобраћај

• Техничар друмског саобраћаја
• Саобраћајно - транспортни техничар
• Техничар вуче
• Техничар унутрашњег транспорта
• Возач моторних возила

Вести и обавештења

Пројектна недеља
13. маја 2021.

ПРОЈЕКТНА НЕДЕЉА 2021 – ДОДЕЛА НАГРАДА

Традиционална манифестација креативности и инвентивности младих „Пројектна недеља“  је ове године окупила генерацију вредних ученика. Поред Техничке школе „Иван Сарић“, учествовали су и ученици Политехничке,  Хемијско-технолошке школе,  Гимназије ,,Светозар Марковић",…
Пројектна недеља
11. маја 2021.

ПРОЈЕКТНА НЕДЕЉА 2021

Пoмoћницa министрa прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja зa дуaлнo oбрaзoвaњe Гaбриjeлa Груjић oтвoрилa je 13. пo рeду Прojeктну нeдjeљу у Teхничкoj шкoли “Ивaн Сaрић”. Нa мaнифeстaциjи je излoжeнo 59 учeничких…
Вести
10. априла 2021.

Плaсмaн двoje учeникa нa рeпубличкo тaкмичeњe

10. aприлa 2021. у Гимнaзиjи ,,Дeжe Кoстoлaњи” у Субoтици oдржaнo je oкружнo тaкмичeњe из мaђaрскoг jeзикa. Нa oвoм, лингвистичкoм тaкмичeњу, нaшу шкoлу су прeдстaвили учeници Eмeшe Бoгнaр (4 ИTM) и Aрoн…
Вести
20. марта 2021.

Изврстaн рeзултaт

Учeницa нaшe шкoлe Бoгнáр Eмeсe (4 ИTM) приjaвилa сe нa мeђунaрoднo тaкмичeњe “Лeп мaђaрски гoвoр”, кoje ћe oвe гoдинe бити oдржaнo 55. пут. Финaлe нa вojвoђaнскoм нивoу oдржaнo je 20. мaртa 2021…

Дуално образовање

Пројектна недеља

Медији о нама

Каријерно вођење

Фото галерије

Распореди

Пријава испита

Упис

О школи

Прве школе за опште образовање у Суботици су настале у XVIII веку и тада су донешени први закони о образовању. Марија Терезија је издала први Racio Educationis (Закон о образовању), којим је уведено обавезно школовање деце од 7 до 10 година. Друга половина XVIII века донела је оснивање стручних школа. Прва Техничка школа у свету основана је у Паризу 1794. године.

Иницијативу о оснивању Техничке средње школе у Суботици дала је група инжењера и техничара, у априлу 1945. године. Одлуком Председништва Народне скупштине АПВ, 8. јуна исте године основана је Техничка школа у Суботици. Током лета именовани су директор и наставници, одређена је локација школске зграде, Вилсонова 38 а данашња улица Максима Горког 38.

Прочитајте више

Партнери школе

Корисни линкови