Ezen a szakon a képzés négy éve alatt a tanuló széleskörű robotikai és műszaki szaktudást szerez. Képessé válik számítógépek, CNC gépek és ipari robotok irányítására.

A robotika az elektronikus rendszerek, mechatronikai komponensek és a mesterséges intelligencia ismeretét is magába foglalja. A robotok alkalmazása az iparban lehetővé teszi a gyártósorok automatizálását a termékek minőségének növelése érdekében, ezáltal csökken a termelési idő és a költség is.A robotok veszélyes munkahelyeken helyettsíthetik az emberi munkaerőt.

Munkaterület

Gépészet

Az iskoláztatás időtartama

4 év

Az oktatás módja

Iskolánkban adottak a feltételek, a modern szaktantermek és taneszközök ahhoz, hogy a tanulók megfelelő elméleti és gyakorlati tudásra tegyenek szert. A képzés végén a tanulók képessek lesznek tudásuk gyakorlati alkalmazására.

Szaktantárgyak

  • Programozás és programozási nyelvek
  • Robotok
  • Hidraulika és pneumatika
  • Műszaki rajz számítógépes grafikával
  • Gyakorlati oktatás

Kompetencia – tudás, képesség és jártasság, amit a tanuló megszerezhet az oktatás során

A robot szerkezetének és az elemek egymásközti kapcsolatának ismerete, a számítógép aktív használata, a CNC gépek programozása, robotvezérlési programok írása és gyakorlati alkalmazása, robotok programozása meghatározott gyártási folyamatokhoz, robotok vezérlése, gépelemek és –szerkezetek konstruálása számítogép segítségével.

Munkavállalás

Új technológiák (CNC felszerelés), robotok és CNC gépek (állomások) karbantartása és átprogramozása, ipari robotok és CNC gépek szervizelése (javítása). A tanulok a tanulmányaik befejézése után nemcsak az iparban helyezkedhetnek el, hanem más gazdasági ágazatok is nyitva állnak előttük.

Továbbtanulás

Egyetemek: gépészet, elektrotechnika, informatika, műszaki szakfőiskolák.

Tanulóink ​​tapasztalatai

Аz iskola egy mérföldkő volt az életemben. mert olyan tudással és szakmai ismeretekkel lettem gazdagabb, amit már az iskola elvégzése előtt is tudtam hasznosítani.

Tadián Zsolt2014-2018

1 éve ballagtam el, de mai napig tartom a kapcsolatot volt tanáraimmal, és az osztályfőnökünk is még mindig szemmel tart minket, figyeli, merre sodor minket az élet. Én nagyon, nagyon szerettem ide járni, és mindenkinek ajánlani tudom az én kis iskolámat.

Lengyel Sándor2016-2020

Úgy érzem, sokat fejlődtem szakmai szempomtból, hisz a tanárainknak komoly elvárásaik voltak velünk szemben, mindemellett, ha kéréssel fordultam hozzájuk, mindig kedvesen, készségesen segítettek.

Györe Dániel2016-2020