Ennek az oktatási profilnak a munkaterülete igen változatos, pl.: a személy- és a teherszállítás adatainak begyűjtése, elemzése és figyelemmel kísérése, a sofőrök jelenlétének nyilvántartása, a szállítás személyzetének beosztása, a közúti közlekedési jelzések elhelyezési lehetőségének felmérése, menetrend kidolgozásában való részvétel, gépjárművek karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása, műszaki vizsgáztatása, bejegyzése, diszpécseri és raktározási feladatok stb. Kötelező a B kategóriás gépjárművezetői engedély megszerzése.

Munkaterület

Közlekedés

Az iskoláztatás időtartama

4 év

Az oktatás módja

A gyakorlati oktatás az iskolai műhelyben vagy szaktantermekben folyik – a tanítási egységtől, témától függően. Szállítmányozó vállalatok, áruszállítási központok, autószervizek, műszaki vizsgáztatások, taxi egyesületek, autóbázisok és autóállomások megtekintését, ill. meglátogatását is megszervezik. Harmadik osztályban kötelezően megszervezik a B-kategóriájú gépjárművekre vonatkozó jogosítvány megszerzését biztosító oktatást és a vizsgáztatást is.

Szaktantárgyak

  • Közlekedési rendszerek
  • Gépjárművek
  • Közlekedési hálózat
  • Szállításszervezés
  • Szállított rakomány
  • Közlekedés-szabályozás és közlekedésbiztonság
Kompetenciák – tudás, képesség és jártasság, amit a tanuló elsajátíthat az oktatás során

B kategóriás járművek vezetése, menetrendkészítés, a személy- és a teherszállítás szervezése, a sofőrök jelenlétének nyilvántartása, gépjárművek műszaki vizsgáztatása, bejegyzése, diszpécseri és raktározási feladatok.

Munkavállalás

A közúti közlekedési technikusok olyan vállalatokban helyezkedhetnek el, amelyek utasok vagy áru szállít(mányoz)ásával foglalkozik, de dolgozhatnak autóbusz-pályaudvarokon, közúti és teherforgalmi terminálokon, áruszállítmányozó központokban, áruszállítási szervezetekben, a közlekedési rendőrség kötelékében, járművek műszaki vizsgáztatásán és hasonló munkakörökben. Saját céget is nyithatnak e szakterületen.

Továbbtanulás

A középiskola befejezése után a továbbtanulhatnak a Közlekedési Egyetemen vagy más műszaki egyetemen, vagy akár egészen más profilú egyetemen is. Szakmai továbbképzés: megszerezhetik a gépjárműoktatói képesítést (V. képzési fokozat) vagy más speciálisképesítést.

Tanulóink ​​tapasztalatai

Аz iskola egy mérföldkő volt az életemben. mert olyan tudással és szakmai ismeretekkel lettem gazdagabb, amit már az iskola elvégzése előtt is tudtam hasznosítani.

Tadián Zsolt2014-2018

1 éve ballagtam el, de mai napig tartom a kapcsolatot volt tanáraimmal, és az osztályfőnökünk is még mindig szemmel tart minket, figyeli, merre sodor minket az élet. Én nagyon, nagyon szerettem ide járni, és mindenkinek ajánlani tudom az én kis iskolámat.

Lengyel Sándor2016-2020

Úgy érzem, sokat fejlődtem szakmai szempomtból, hisz a tanárainknak komoly elvárásaik voltak velünk szemben, mindemellett, ha kéréssel fordultam hozzájuk, mindig kedvesen, készségesen segítettek.

Györe Dániel2016-2020