A Párbeszéd, a fiatalok elhelyezkedési lehetőségeiről, kezdeményezések és a duális oktatás (DECIDE) keretén belül öt középiskola számára biztosítottak felszerelést az elméleti és a gyakorlati oktatás körülményeinek kedvezőbbé tétele, továbbá a munkanélküliek képzése céljából. Az ajándékok Szabadkára, Obrenovacra, Kragujevacra, Vlasotincibe és Nišbe azon iskolákba érkeztek, amelyek prioritásként tüntették fel igényeiket, amelyeket ezen projekt biztosított.

A tantermek és az iskolai műhelyek felszerelése lehetővé tette, hogy az oktatás és a képzés optimális módon valósuljon meg a modern felszerelésekkel, berendezésekkel és gépekkel. Iskolánként a felszerelés értéke 50 000 euró, és ezek kézbesítésére 2020 augusztusa és novembere között került sor.

A DECIDE-projektnek köszönhetően az iskolák számára a tanintézmények vezetői és a tanári kar tagjai formális és nem formális szakmai továbbképzésekben részesülnek az oktatási kínálatuk fejlesztése céljából.

A DECIDE-projekt 2020 januárjától valósul meg, A középiskolai szakoktatás reformja és A fiatalok elhelyezkedése elnevezésű programok folytatásaként. A GIZ ezt a projektet az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium közreműködésével valósítja meg; igyekszik fenntartani az előző két projekt során elért eredményeket, különösképpen a duális formában megvalósított oktatást, a különböző képzéseket illetően; a fiatalok elhelyezkedésének helyi igényei szerinti vonatkozásban. Kiemelt figyelmet fordítanak a már támogatást élvező tanintézményekre, melyeket regionális kompetenciaközpontokká kívánnak fejleszteni, olyanokká, amelyek képesek gyors és megfelelő módon reagálni a helyi munkapiaci feltételek megváltozására.

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola a közelmúlttól gazdagabb két CNC-géppel, egy esztergapaddal és egy marógéppel. Ezeken a gépeken iskolánk harmadikos és negyedikes számítógépes szerkesztőgépész-technikus tanulói fognak a gyakorlati oktatás során képzésben részesülni.
A tanulók – ellentétben az eddig használt, kisebb iskolai gépekhez viszonyítva – mostantól professzionális ipari gépeken dolgozhatnak.