Szabadkán az első általános iskolák, vagy ahogyan akkor nevezték, az elemi iskolák a XVIII. században létesültek. Ugyanis akkoriban adta ki Mária Terézia az általános tankötelezettségről szóló első törvényt, a Ratio Educationist, amely a hét és tíz év közötti gyermekek kötelező iskoláztatására vonatkozott. A XVIII. század második felében alapították meg az első szakiskolákat (inasiskolákat). Az első műszaki iskola Párizsban nyílt meg 1794-ben.

A szabadkai műszaki szakközépiskola alapítását a helybeli mérnökök és technikusok egy csoportja kezdeményezte 1945 áprilisában. A Vajdaság AT Népi Szkupstinájának Elnöksége 1945. június 8-án keltezett határozata alapján nyílt meg a szabadkai Műszaki Iskola. A nyár folyamán kinevezték az igazgatót és a tanárokat, valamint kijelölték az iskola épületét, az akkori Wilson, a mai Makszim Gorkij utca 38.-as szám alatt.

Az első nemzedék képzését két tanévesre tervezték. A diákok tanítását a Mérnökök és Technikusok Szakosztályának tagjai végezték díjmentesen, munkaidő után, este 5 és 9 óra között.

1945. november 4-én, vasárnap délután 3 órakor kezdődött meg a tanítás négy szakiránnyal (építészeti, földmérői, gépészeti és villamossági) a 256 tanuló számára. Tanulmányait 4 szerbhorvát és 3 magyar tannyelvű tagozat kezdte meg. Mivel nagy volt a tanárhiány, az első érettségiző nemzedék néhány kiváló tagja az iskolában maradt, s a katedra másik oldalán foglalt helyet, oktatóként.

Az elkövetkező években az iskola bővült, új szakok nyíltak, a tanulók létszáma is megnövekedett.

Szabadkán a Népbizottság 1961. szeptember 28-ai határozata alapján egy új gépészeti és elektronikai szakkal rendelkező Műszaki Iskola nyílt meg. Az új tanintézmény két épületben működött: a Wilson 53., azaz a mai Makszim Gorkij utca 53., illetve a Gubecz Máté utca 8-10.-ben, ennek az épületnek a közismert neve kis MESC.

Az iskolában a közlekedési szak 1976-ban nyílt meg. A Műszaki Iskola a ma is használatos Lazar Nešić tér 9.-es számú épületbe 1977-ben költözött. A tanítás egy része a kis MESC-ben folyt. A tanintézmény ma is e két épületben működik.

A Lazar Nešić tér 9.-es számú épület 1912-ben épült a magyar vasúthálózat dél-magyarországi igazgatósági épületeként. A későbbiekben ebben az épületben működött a Jugoszláv Vasutak nyomdája.

Az iskolánkat ma is csak MESC-ként emlegetik a városban:  MEŠC – Mašinski eletrotehnički školski centar – Gépészeti és Eletrotechnikai Iskolaközpont.

2010-től iskolánk neve Ivan Sarić Műszaki Iskola.