Прве школе за опште образовање у Суботици настале су у XVIII веку и тада су донесени први закони о образовању. Марија Терезија је издала први Racio Educationis (Закон о образовању), којим је уведено обавезно школовање деце од 7 до 10 година. Друга половина XVIII века донела је оснивање стручних школа. Прва техничка школа у свету основана је у Паризу 1794. године.

Група инжењера и техничара је у априлу 1945. године покренула иницијативу о оснивању средње техничке школе у Суботици. Одлуком Председништва Народне скупштине АПВ, 8. јуна исте године основана је Техничка школа у Суботици. Током лета исте године именовани су директор и наставници, те је одређена локација школске зграде у Вилсоновој 38, односно, данашњој Максима Горког 38.

Одлучено је да школовање прве генерације траје две године. Настава се одвијала од пет до девет часова увече, а изводили су је чланови Секције инжењера и техничара након свог радног времена, и то без хонорара.

У недељу, 4. новембра 1945. године, у 3 сата по подне, почиње настава за 256 ученика, а на четири одсека: грађевинском, геодетском, машинском и електротехничком. Оформљена су четири разреда на српскохрватском и три на мађарском наставном језику. Услед недостатка наставног кадра, неколико најбољих техничара из прве генерације матураната, тек изашлих из школских клупа, стало је за другу страну катедре.

У наредним годинама Школа се ширила, додавани су нови смерови, повећавао се број ученика…

На основу одлуке Народног одбора Суботице, 28. септембра 1961. године оснива се нова Техничка школа са машинским и електротехничким смером.

Техничка школа је једно време била на две локације: у некадашњој Вилсоновој 53 (данас Максима Горког 53), као и у Улици Матије Гупца 8-10, познатој под називом Мали МЕСШЦ.

Од 2010. године Школа носи име Ивана Сарића, Суботичанина и пионира југословенског ваздухопловства.