Техничар за дизајн у машинству

Машински техничар за комјутерско конструисање

Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Техничар за роботику

Индустријски механичар

Бравар – заваривач

Механичар моторних возила

Оператер машинске обраде