Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина

Техничар за роботику

Индустријски механичар

Бравар – заваривач

Механичар моторних возила