ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2024/2025. ГОДИНУ

Број бодова претходних година

Електротехника

• Електротехничар информационих технологија
• Електротехничар рачунара
• Техничар мехатронике
• Електричар

Машинство

• Индустријски механичар
• Бравар – заваривач
• Техничар за роботику
• Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
• Механичар моторних возила

Саобраћај

• Техничар друмског саобраћаја
• Саобраћајно - транспортни техничар
• Возач моторних возила