ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

Образовни профил / подручје рада Степен образовања Број ученика Језик
МАШИНСТВО
Техничар за роботику IV 30 српски
Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина IV 30 мађарски
Бравар-заваривач (дуално) III 15 српски
Индистријски механичар (дуално) III 15 српски
ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Електротехничар информационих технологија IV 30 српски
Електротехничар информационих технологија IV 30 мађарски
Електротехничар рачунара IV 30 српски
Електротехничар рачунара IV 30 мађарски
Техничар мехатронике IV 30 српски
Техничар мехатронике IV 30 мађарски
САОБРАЋАЈ
Техничар друмског саобраћаја IV 30 српски
Техничар друмског саобраћаја IV 30 мађарски
Техничар вуче IV 30 српски
Возач моторних возила III 30 српски
Возач моторних возила III 30 мађарски

Електротехника

• Електротехничар информационих технологија
• Електротехничар рачунара
• Техничар мехатронике
• Електричар

Машинство

• Индустријски механичар
• Бравар – заваривач
• Техничар за роботику
• Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина
• Механичар моторних возила

Саобраћај

• Техничар друмског саобраћаја
• Саобраћајно - транспортни техничар
• Возач моторних возила