У школској 2020/2021.  години, за ванредне ученике, полагање испита се организује у следећим испитним роковима:

ИСПИТНИ РОК ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИЈАВА ИСПИТА
Новембарски 16. XI 2020. – 27. XI 2020. 12. X 2020. – 16. X 2020.
Јануарски 18. I 2021. – 29. I 2021. 7. XII 2020. – 11. XII 2020.
Априлски 29. III 2021. – 9. IV 2021. 8. III 2021. – 12. III 2021.
Јунски 14. VI 2021. – 25. VI 2021. 10. V 2021. – 14. V 2021.
Августовски 16. VIII 2021. – 27. VIII 2021. 12. VII 2021. – 16. VII 2021.
  • Ученик је дужан пријавити испите које намерава полагати у наведеним испитним роковима.
  • За један испитни рок ученик може пријавити највише пет испита.
  • После положених свих испита завршног разреда, ученик пријављује полагање завршног испита (за стицање III степена), односно матурског испита (за стицање IV степена).

У школској 2020/2021. години полагање матурског и завршног испита се организује у следећим испитним роковима:

ИСПИТНИ РОК ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИЈАВА ИСПИТА
Јануарски 25. I 2021. – 5. II 2021. 11. I 2021. – 15. I 2021.
Јунски 31. V 2021. – 11. VI 2021. 4. V 2021. – 7. V 2021.
Августовски 23. VIII 2021. – 27. VIII 2021. 12. VII 2021. – 16. VII 2021.

Календар одобрио директор школе Жељко Рајчић.