У школској 2023/2024. години, за ванредне ученике, се полагање испита организује у следећим испитним роковима:

ИСПИТНИ РОК ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИЈАВА ИСПИТА
Новембарски 13. XI 2023. – 24. XI 2023. 09. X 2023. – 13. X 2023.
Јануарски 15. I 2024. – 26. I 2024. 4. XII 2023. – 8. XII 2023.
Априлски 25. III 2024. – 12. IV 2024. 4. III 2024. – 8. III 2024.
Јунски 17. VI 2024. – 27. VI 2024. 7. V 2024. – 10. V 2024.
Августовски 19. VIII 2024. – 30. VIII 2024. 8. VII 2024. – 12. VII 2024.
  • Ученик је дужан пријавити испите које намерава полагати у наведеним испитним роковима.
  • За један испитни рок ученик може пријавити највише пет испита.
  • После положених свих испита завршног разреда, ученик пријављује полагање завршног испита (за стицање III степена), односно матурског испита (за стицање IV степена).

У школској 2023/2024. години се полагање матурског и завршног испита организује у следећим испитним роковима:

 

 ИСПИТНИ РОК ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИЈАВА ИСПИТА
Јануарски 22. I 2024. – 2. II 2024. 8. I 2024. – 12. I 2024.
Јунски 25. V 2024. – 14. VI 2024. 6. V 2024. – 10. V 2024.
Августовски 21. VIII 2024. – 29. VIII 2024. 8. VII 2024. – 12. VII 2024.

Календар одобрио директор школе Жељко Рајчић.