У школској 2022/2023. години, за ванредне ученике, се полагање испита организује у следећим испитним роковима:

 

ИСПИТНИ РОК ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ПРИЈАВА ИСПИТА
Новембарски 14. XI 2022. – 25. XI 2022. 10. X 2022. – 14. X 2022.
Јануарски 16. I 2023. – 27. I 2023. 5. XII 2022. – 9. XII 2022.
Априлски 27. III 2023. – 7. IV 2023. 6. III 2023. – 10. III 2023.
Јунски 19. VI 2023. – 30. VI 2023. 8. V 2023. – 12. V 2023.
Августовски 14. VIII 2023. – 25. VIII 2023. 10. VII 2023. – 14. VII 2023.
  • Ученик је дужан пријавити испите које намерава полагати у наведеним испитним роковима.
  • За један испитни рок ученик може пријавити највише пет испита.
  • После положених свих испита завршног разреда, ученик пријављује полагање завршног испита (за стицање III степена), односно матурског испита (за стицање IV степена).

У школској 2022/2023. години се полагање матурског и завршног испита организује у следећим испитним роковима:

 

ИСПИТНИ РОК

 

ТЕРМИНИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПРИЈАВА ИСПИТА

 

Јануарски 23. I 2023. – 3. II 2023. 9. I 2023. – 13. I 2023.
Јунски 29. V 2023. – 16. VI 2023. 8. V 2023. – 12. V 2023.
Августовски 21. VIII 2023. – 25. VIII 2023. 10. VII 2023. – 14. VII 2023.

 

Календар одобрио директор школе Жељко Рајчић.