Покрајински секретаријат за образовање,прописе,управу и националне мањине –
националне заједнице је 4. априла 2023. године донео Решење (број 128 – 022-76/2023-
01) о давању сагласности за проширену делатност и стицање статуса јавно признатог
организатора активности образовања одраслих за активност неформалног образовања
одраслих за реализацију активности образовања одраслих из члана 40.став 1. тачка 1.
Закона о НОКС- – у за програм неформалног образовања одраслих обуком МИГ/МАГ
заваривање и основне браварске радове , чијим завршавањем се у складу са
стандардом квалификације издаје Уверење о делимично оствареном стандарду
стручних компетенција у складу са стандардом квалификације Бравар – заваривач у
подручју рада машинство и обрада метала.