1. Машинство и обрада метала

 • Обуке за рад на CNC машинама
 • Основна обука за ручно електролучно заваривање (REL поступак)
 • Обука за помоћног бравара – заваривача
 • Управљање и одржавање пнеуматских система
 • Примена Solid EDGE програма за компјутерско моделирање
 • Обука за програмирање индустријског робота SCORBOT ER 4

2. Електротехника

 • Обука из основа електричних мерења, дигиталне електронике и електротехнике
 • Савремени системи мерења, управљања и надзирања
 • Обука из пројектовања дигиталних кола
 • Обуке из области информационих технологија (ECDL, администрација NR система, савремене методе програмирања – C++, C#, JAVA, PHP, WEB дизајн, креирање WEB сајтова, рад са MOODLE платформом)

3. Обуке из страних језика (енглески и немачки)

4. Израда програма кратких обука

 • Израда делова на конвенционалним алатним машинама на основу техничко- технолошке документације
 • Поправка алатних машина
 • Провера, испитивање и подешавање исправности алатних машина
 • Руковање и управљање CNC стругом и израда радних комада
 • Руковање и управљање CNC глодалицом и израда радних комада
 • Ручно програмирање CNC струга и израда радних комада
 • Ручно програмирање CNC глодалице и израда радних комада
 • Аутоматизовано програмирање троосних CNC глодалица
 • Системи за контролу неовлашћеног приступа – алармни системи
 • Примењено пројектовање штампаних плоча
 • Систем видео надзора