Матурски и завршни испити

Допунски, ванредни испити

Поправни испити

Разредни испити

Специјализација – V степен