ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА – Промена образовног профила истог степена стручности.
ДОКВАЛИФИКАЦИЈА – Дошколовање са III на IV степен у истом или различитом подручју рада.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ:

IV степен

 • МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ
 • ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ CNC МАШИНА
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА
 • ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ
 • ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА
 • ТЕХНИЧАР УНУТРАШЊЕГ ТРАНСПОРТА
 • ТЕХНИЧАР ВУЧЕ (Железнички саобраћај )
 • САОБРАЋАЈНО ТРАНСПОРТНИ ТЕХНИЧАР (Железнички саобраћај )
 • ТЕХНИЧАР ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ ДЕЛАТНОСТИ ( Железнички саобраћај )

III степен

 • АУТОМЕХАНИЧАР
 • БРАВАР
 • МЕТАЛОСТРУГАР
 • АУТОЕЛЕКТРИЧАР
 • ЕЛЕКТРИЧАР
 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧАР ЗА МАШИНЕ И ОПРЕМУ
 • ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 • МАШИНОВОЂА ЗА МАНЕВРЕ

На ванредно школовање могу да се упишу сва лица старија од 17 година, која имају завршену најмање основну школу.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

 • Извод из матичне књиге рођених ( оригинал или оверена фотокопија )
 • Фотокопија личне карте
 • Претходно стечена сведочанства (оригинал)
 • Диплома
 • Лекарско уверење о здравственој способности
 • Уписна пријава ( попуњава се приликом уписа у школи )