Многе одлуке које се доносе данас, у свету неизвесности и несигурности, барем су за неколико нијанси теже. Постоји много питања на која треба наћи одговор,како се одлучити за средњу школу, за високу школу или факултет у свету растуће незапослености, како се суочити са губитком посла и како у овим околностима размишљати о развоју каријере? Ова питања нису нова, али су изазови сада другачији. Како би се обезбедила одговарајућа подршка у овим областима, у овом тренутку се у многим земљама предлаже интезивирање мера каријерног вођења и саветовања (КВиС).

Каријерно вођење и саветовање подразумева низ услуга и активности које имају за циљ пружање подршке у процесу доношења одлука које се тичу образовања, обука и занимања, управљања својом каријером као и у разматрању рада, слободног времена и учења узимајући у обзир нове информације и искуства.

ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ:

Арадски Ивановић Загорка, координатор тима
Павловић Наташа
Маравић Соња
Шимић Драгана
Срђеновић Радослава
Танасин Александра
Мандић Данијел
Бориловић Предраг
Родић Владимир
Ердеди Јанош
Јањатовић Вера

Ђурић Татјана – Татравагонка братство д.о.o.
Зец Јелена – Континентал д.о.о.
Павловић Ксенија – Аметек д.о.о.
Лајовић Ивана – Сименс д.о.о.
Мусић Зоран – Мастер инжењеринг д.о.о.
Хаџић Злата – Техносерв д.о.о.
Гугановић Оливер – ИТ кластер
Штрбац Александра – Норма група југоисточна Европа д.о.о.
Алтухов Весна – Електроремонт д.о.о.
Хелфрих ЈожефЂуровић Виолета – Ротор д.о.о.
Вукмировић Нађа – Привредна комора Србије
Локална самоуправа
Струковно удружење

ПЛАН ТИМА ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Редни број Време реализације Активности/теме Начин реализације: Носиоци реализације
1. Септембар, 2020.год. Формирање Тима за КВиС и упознавање нових чланова са радом и активностима Тима у претходној школској 2019/2020.години Конституисање Тима за школску 2020/2021. годину
Извештај
Координатор Тима
Тим за КВиС
2. Септембар, 2020.год. Планирање активности за школску 2020/2021.годину Предлагање активности Тим за КВиС
3. Прво полугодиште школске 2020/2021. године Упознавање родитеља са активностима Тима Упознавање родитеља са радом Тима на Савету родитеља, родитељским састанцима Тим за КВиС
5. Током школске 2020/2021. године Промовисање активности Тима на сајту школе ПоставЉање свих значајних вести и активности у области КВиС-а које се реализују у току године Координатор Тима
6. Током школске 2020/2021. године Одржавање Каријерног инфо кутка – поставЉање брошура, флајера, постера и свих значајних материјала за ученике завршних разреда Уређење огласне табле/каријерног ИНФО кутка Тим за КВиС
7. Током школске 2020/2021. године Сарадња са локалним фабрикама Посете, практична настава, испробавање занимања Тим за КВиС, наставници практичне наставе
8. Друго полугодиште школске 2020/2021. године Учешће у Дану девојчица/посете команијама и презентовање рада школе ученицама осмих разреда Презентација рада школе и образовних профила Чланови Тима за КВиС
9. Током школске 2020/2021. године Радионице за ученике завршних разреда, по потреби и првих, других и трећих разреда на теме:
– каријера,
– савремено схватање каријере
– самопроцена
– начин извођења самопроцене као вештине у тражењу посла
– писање радне биографије
– разговор са послодавцем
Презентације за ученике, радионице за ученике, дискусија и анализа рада Тим за КВиС
10. Током школске 2020/2021. године

Сарадња са Центром Инвентива

 

Радионице за ученике завршних трећих разреда које се образују по дуалном систему образовања Центар Инвентива, Живковић Валерија
11 Током школске 2020/2021. године Сарадња са Београдском отвореном школом Радионице за наставнике,и чланове Тима за КВИС. Београдска отворена школа
11. Друго полугодиште школске 2020/2021. године Сарадња са координатором за инклузију Рома Града Суботице Упознавање са образовним профилима и радом школе – за ученике осмих разреда Тим за КВиС
12. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Манифестација/такимчење: „Покажи свој таленат“ Организовање такмичења
Такмичење ученика
Тим за КвиС
13. Током школске 2020/2021. године Менторски састанак подршке – сарадња са Центром Инвентива Дискусија, размена искустава Центар Инвентива
14. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Учешће на Сајму школских тимова за каријерно вођење и саветовање ученика Излагање и презентовање рада Тима Тим за КВиС
15. Април,2021.год. Организовање округлог стола у оквиру активности/програма Сајма образовања Дискусија Тим за КВиС
16. Током школске 2020/2021. године Похађање семинара из области каријерног вођења за чланове Тима Обука за чланове Тима Тим за КВиС
17. Током школске 2020/2021. године Сарадња са компанијама у граду Извештаји
Посете
Тим за КВиС
Наставници практичне наставе
18. Током школске 2020/2021. године Сарадња са Тимовима за КВиС других средњих школа у граду Извештаји
Посете

Тим за КВиС

 

19. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Посете Основним школама са циЉем промовисања образовних профила ученицима 8.разреда Посете
Презентација

Тим за КВиС

 

20. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Тестирање заинтересованих ученика – тест професионалне оријентације Тестирање Психолог школе
21. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Радионице за ученике који се образују по дуалном систему образовања Радионице за ученике

Тим за КВиС

 

22. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Индивидуално саветовање ученика Дискусија
Саветодавни рад са ученицима
Тим за КВиС
Педагошко-психолошка служба
23. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Посета Вишој Техничкој школи, Суботица Посете
Информисање
Тим за КВиС
Помоћници директора
24. Друго полугодиште школске 2020/2021. године – према распореду Организација посета представника виших школа и факултета Информисање Тим за КВиС
Помоћници директора

Координатор тима: Загорка А. Ивановић

26. маја 2021.

Дан девојчица

17. марта 2020.

Дан девојчица

17. јуна 2019.

XV сајам образовања у Суботици

22. маја 2019.

Извештај са такмичења/школске манифестације „Покажи свој таленат“

8. новембра 2018.

Радионица „упознај себе / почетак управљања каријером“

20. септембра 2018.

Савремени приступ појму каријере

8. јуна 2018.

Менторски састанак КВиС тимова

29. маја 2018.

Сајам школских тимова за каријерно вођење и саветовање

11. маја 2018.

Радионице за ученике завршних разреда по дуалном систему образовања

4. маја 2018.

Покажи свој таленат