Одељенске старешине

Пријем родитеља у 2020/2021. школској години је онлајн у договору са одељењским старешином.

Наставници

Пријем родитеља у 2020/2021. школској години је онлајн у договору са наставником.

Директор

Разговор код директора школе потребно је предходно најавити путем телефона.