У оквиру пројекта Немачке развојне сарадње „Дијалог о запошљавању младих, иницијатива и дуално образовање“ (DECIDE) обезбеђена је опрема за пет средњих стручних школа, у циљу унапређивања услова за реализацију теоријске и практичне наставе, као и неформалних обука за незапослена лица. Школе које учествују у пројекту и које су добиле опрему налазе се у Суботици, Обреновцу, Крагујевцу, Власотинцу и Нишу, а опрема им је додељена на основу листе приоритета које су школе формирале у складу са својим потребама и образовном понудом.

Опремањем учионица и школских радионица омогућено је да се настава и обуке реализују на оптималан начин, уз употребу савремених алата, уређаја и машина. Укупна вредност опреме по школи је 50 000 евра, а испоручена је пројектним школама у периоду од августа до новембра 2020. године.

Захваљујући DECIDE пројекту, школама ће бити омогућено и стручно усавршавање руководећег и наставног кадра како би се кроз формално и неформално образовање унапредила њихова образовна понуда.

DECIDE пројекат реализује се од јануара 2020. године, као наставак пројеката „Реформа средњег стручног образовања“ и „Подстицање запошљавања младих“. Нови пројекат, који реализује GIZ, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, настоји да обезбеди одрживост резултата постигнутих кроз претходна два пројекта, посебно на пољу даљег развоја дуалног образовања, неформалних обука и локалног дијалога за запошљавање младих. Фокус је на подршци изабраним школама да израсту у регионалне центре компетенција, способне да на брз и адекватан начин одговоре на захтеве локалних тржишта рада.

Техничка школа „ Иван Сарић“ однедавно је богатија за две CNC машине – струг и глодалицу. На њима ће се у оквиру практичне наставе обучавати ученици трећег и четвртог разреда смера машински техничар за компјутерско управљање CNC машина.

Ученици ће сада радити на професионалним индустријским машинама, за разлику од много мањих школских учила која су до сада коришћена.