Електротехничар рачунара

Техничар информационих технологија

Техничар телекомуникационих технологија

Електротехничар милтимедија

Техничар мехатронике

Електричар

Администратор рачунарских мрежа