Електротехничар рачунара

Електротехничар информационих технологија

Електротехничар телекомуникација

Администратор рачунарских мрежа

Техничар мехатронике

Електричар