Техничка школа „Иван Сарић” је средња стручна школа регионалног значаја за образовање ученика по плановима и програмима наставе и учења за стицање III и IV степена стручне спреме у подручјима рада:

  • машинство и обрада метала
  • електротехника
  • саобраћај.

Образовни профили

Образовање одраслих

Ученици

Испити

Уџбеници

Родитељи

Обрасци