Ez az oktatási profil a szerkesztés folyamatához, a termelés előkészítéséhez szükséges számítógépes tudás és jártasság megszerzését biztosítja. Itt megtanulható: a számítógépes grafika, a gépelemek és a szerkesztés modellezése, a gyártástechnológia, a programozás és a CNC gépek kezelése, azaz a számítógép-vezérlésű gépek programozása.

Munkaterület

Gépészet

Az iskoláztatás időtartama

4 év

Az oktatás módja

A szakmai és gyakorlati képzés alapja: a matematika (a gimnáziumi programmal azonos), a gépészet, az informatika és az idegen nyelv – főként az angol nyelv intenzív tanítása és tanulása. Az oktatás nagy része – főleg a gyakorlatok – az iskola korszerű, számítógépekkel és CNC gépekkel felszerelt szaktantermeiben folyik. A számítógépek hálózatba kötöttek, s van állandó internetkapcsolat. A jól felszerelt szaktermekben a tanulók megtanulhatják a gépészeti tantárgyakat is.

Szaktantárgyak

  • Műszaki rajz
  • Mechanika
  • Gépipari anyagok
  • Gépelemek
  • Elektrotechnika és elektronika
  • Számítógépes grafika
  • Gépelemek és szerkezetek modellezése

Kompetencia – tudás, képesség és jártasság, amit a tanuló megszerezhet az oktatás során

Technológiai eljárások kidolgozása a konvencionális és numerikusvezérlésű szerszámgépekhez. A számítógép-vezérlésű gépek kézi programozása, itt a programozó határozza meg a szerszámok mozgását. A CAM (Computer Aided Manufacturing) szoftver elsajátítása, itt a szerszámok mozgását a program irányítja. A teljes műszaki-technológiai dokumentáció kidolgozása is megtanulható.

Munkavállalás

A tanulók munkába állhatnak a gép- és szerszámiparban, a gépjárműiparban, a számítógépes fémfeldolgozásban. Bármely cégnél, ahol számítógépes gyártástechnológiát alkalmaznak, terméktervezéssel, modellezéssel és szerkesztéssel foglalkoznak, vagy CNC gépet használnak.

Továbbtanulás

Széleskörű választási lehetősége van a diákoknak, ha szakfőiskolán vagy egyetemen szeretnének továbbtanulni: gépészeti egyetem vagy más műszaki szakirány.

Tanulóink ​​tapasztalatai

Аz iskola egy mérföldkő volt az életemben. mert olyan tudással és szakmai ismeretekkel lettem gazdagabb, amit már az iskola elvégzése előtt is tudtam hasznosítani.

Tadián Zsolt2014-2018

1 éve ballagtam el, de mai napig tartom a kapcsolatot volt tanáraimmal, és az osztályfőnökünk is még mindig szemmel tart minket, figyeli, merre sodor minket az élet. Én nagyon, nagyon szerettem ide járni, és mindenkinek ajánlani tudom az én kis iskolámat.

Lengyel Sándor2016-2020

Úgy érzem, sokat fejlődtem szakmai szempomtból, hisz a tanárainknak komoly elvárásaik voltak velünk szemben, mindemellett, ha kéréssel fordultam hozzájuk, mindig kedvesen, készségesen segítettek.

Györe Dániel2016-2020