A generáció tanulói

2024. június 6-án a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket;  a magyar tannyelvű diákok közül Raics Dominik, a 4KUM tagozat diákját, aki a számítógépes vezérlés technikusa (CNC-technikus)  szakon végzett, a szerb tannyelvű tagozatokon: Šimon Filip, a 4TMS tagozat diákját, aki az mechatronikai technikusi szakon végzett.

2023. május 31-én a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket; a szerb tannyelvű tagozatosok közül: Popović Miloš, a 4ITS tagozat diákját, aki az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett, míg a magyar tannyelvű diákok közül Tóth Zsolt, a 4ITM tagozat diákját, aki szintén az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett.

2022. június 7-én a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket; a szerb tannyelvű tagozatosok közül: Markišić Vukota, a 4ITS tagozat diákját, aki az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett, míg a magyar tannyelvű diákok közül Papajcsik Áron, a 4ITM tagozat diákját, aki szintén az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett.

2021. június 3-án a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket; a szerb tannyelvű tagozatosok közül: Muharemović Martin, a 4 ITS tagozat diákját tagozat tanulóját, aki az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett, míg a magyar tannyelvű diákok közül Bognár Emese, a 4 ITM tagozat diákját, aki szintén az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett.

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola Tantestülete minden tanév végén nem könnyű feladattal szembesül, hiszen a magyar és a szerb tannyelvű diákok közül is ki kell választania az évfolyamelsőt. A vonatkozó Szabályzat ugyan megkönnyíti a választást, de a feladat gyakran példa arra, hogy az élet sokkal árnyaltabb az előírásoktól és szabályoktól; minden tanuló számára hízelgő, ha az évfolyamelső jelöltje lehet. De e címet csakis a legjobb tanuló kaphatja meg.

Ebben a tanévben az Ivan Sarić Műszaki Iskola Tantestülete évfolyamelsőnek a magyar, illetve a szerb tannyelvű végzős diákok közül Farkas Naomit és Jovana Babićot választotta meg. Mindkét érettségiző az információs technológiák elektrotechnikusa szakirány tanulója, és mindketten méltóak a középiskolai tanulmányaikat lezáró legrangosabb cím viselésére.

A kitűnő tanulmányi eredmény és a példás magaviselet mellett, ami az évfolyamelső megválasztásának előfeltétele, Naomi és Jovana kitűntek a munkához való hozzáállásukkal; a tanításon kívül tevékenységekben és a baráti kapcsolatok ápolásában is. A kortársaik azon büszke képviselői, akik a tásadalomban tudásukkal és kiállásukkal kívánnak érvényesülni.

A díjazott végzősök a műszaki érdeklődésük mellett a művészi hajlamaikat is fejlesztik.

Naomi vallomása: ,,A tanulás mellett sokszor szakítok időt olvasásra. Szeretek regényeket és versesköteteket lapozgatni, a szókincsemet bővíteni. Saját magam is írok verseket, elsősorban a slam poetry műfaját művelem, de olykor írok novellát is. Amikor pedig összeszedem a bátorságomat, és épp közeleg egy verseny, elküldöm a legjobb műveimet. Tavaly a KMV-n a slam poetry kategóriájában így lettem harmadik helyezett, idén pedig a novellámmal a KMV községi versenyéről bejutottam a döntőbe.”

Jovana életének is szerves részét képezik a könyvek. Számára a könyvek olvasása új világ felfedezését jelentik, és tudjuk, minden lelkes olvasóban egy lehetséges író rejtőzik. Ennek bizonyítéka a Szerbia Köztársaság, a Szerb Köztársaság és a külhoni szerb általános és középiskolás tanulók számára meghirdetett Szent Száva irodalmi pályázat, melyen munkáját arany minősítéssel díjazták.
,,Amikor könyvet olvasok, átélem a regényhős életét. Ez az irodalmi alkotás nyújtotta ajándék” – emeli ki Jovana.
Az Ivan Sarić Műszaki Iskola évfolyamelsői sokarcú egyéniségek. Mindketten nemcsak résztvettek a matematikából szervezett versenyeken, hanem azokon kiemelkedő helyezést értek el.

Jovana szerényen mondja, hogy a versenyeken kapott díjak és dicsérő oklevelek ellenére, számára a továbbjutás volt a fontosabb. Mindezek mellett résztvett a π-szám fejből való felmondásának versenyén – és győzött.
Naomi az iskolai kötelezettségei mellett önkénteskedik a Vasárnapi Iskolai Szövetségben, illetve a World of Life szervezetnél, szabadidejében gitározik.

A programozás Naomi és Jovana élethivatása.

Jovana vallja: ,,Fejlesztettem a programozási készségemet. Valaha nehezemre esett a tananyag elsajátítása, de küzdöttem, hogy a szükséges tudást elsajátítsam. Megértettem, hogy e téren a jövőben is fejlődnöm kell. Eldöntöttem, hogy tanulmányaimat az Újvidéki Egyetem Műszaki Karán folytatom. Örülök a programozás, az adatfeldolgozás terén elsajátított tudásomnak.”

Naomi a jövőbeni terveiről szólva elmondta, hogy a következőkben is programozással kíván foglalkozni, és készen áll eleget tenni az információs technológia újabb kihívásainak

Naominak és Jovanának gratulálunk az Ivan Sarić Műszaki Iskolában elnyert legrangosabb címhez, és bízunk abban, hogy a Tantestületnek a következő tanévekben is küzdelmes lesz megválasztani a végzősök közül az évfolyamelsőt.

2019. június 3-án a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket; a szerb tannyelvű tagozatosok közül: Aleksa Čampragot, a 4 KUS tagozat tanulóját, aki a számítógépes vezérlés technikus szakon végzett, míg a magyar tannyelvű diákok  közül Lengyel Sándort, a 4 ITM tagozat diákját, aki szintén az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett.

2018. június 1-én a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket; a szerb tannyelvű tagozatosok közül: Miloš Vukmanovićot, a 4 ITS tagozat tanulóját, aki az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett, míg a magyar tannyelvű diákok közül Pető Dávidot, a 4 ITM tagozat diákját, aki szintén az információs technológiák elektrotechnikusi szakon végzett.

2017. június 1-én a Tantestület megválasztotta az idei évfolyamelsőket; a szerb tannyelvű tagozatosok közül: Brzovan Danijelt, a 3 BZS tagozat tanulóját, aki a lakatos-hegesztő szakon végzett, míg a magyar tannyelvű diákok közül Vörös Bencét, a 4 KUM tagozat diákját, aki a számítógépes vezérlés technikusa szakirányon végzett.