Az Ivan Sarić Műszaki Iskola regionális jelentősséggel bíró szakközépiskola, amelyben a tanulók a tantervek és programok alapján III. és IV. fokozatú képzésben részesülhetnek a következő szakterületeken:

 • Gépészet és fémfeldolgozás
 • Elektrotechnika
 • Közlekedés

Az iskola épülete a Lazar Nešić tér 9. alatt található, ahol elméleti oktatás és laboratóriumi gyakorlat folyik.

A 40 tanterem mellett szaklaboratóriumokkal és -tantermekkel felszerelt, ezek:

20 szaktanterem

 • Kilenc számítógépes szaktanterem
 • Informatikai szaktantárgyi szaktanterem
 • Polgári nevelési szaktanterem
 • Természettudományi szaktanterem
 • Multimédiás oktatási szaktanterem
 • Közlekedési szaktanterem
 • A gépelemek és a gépészet alapjai szaktanterem
 • Idegen nyelvi szaktanterem
 • A robotika és más gépészeti szakterület szakköri oktatási szaktanterem
 • A közlekedési szaktantárgyi szaktanterem
 • Díszterem
 • Konferenciaterem

3 laboratórium

 • Elektronikai laboratórium
 • Digitális elektronikai és automatizálási laboratórium
 • Elektromos mérések laboratórium

Az iskolához tartozik még a Gubecz Máté utca 8-10. és a Harambašić utca 5. számú épület, amelyeknek tantermeiben a gyakorlati oktatás valósul meg:

8 szaktanterem

 • Számítógéppel számjegyvezérelt (CNC) szaktanterem
 • Számítógéppel számjegyvezérelt gépek (CNC) szaktanterem
 • Távközléstechnika szaktanterem
 • Mérés- és irányítástechnikai szaktanterem
 • Közlekedési szaktantárgyi szaktanterem
 • Robottechnikai szaktanterem
 • Pneumatika, hidraulika és automatizálási szaktanterem
 • Számítógépes szaktanterem

7 műhely

 • Autószerelő műhely
 • Gépi forgácsoló műhely
 • Kézi megmunkáló műhely
 • Gépkarbantartó műhely
 • Lakatosműhely
 • Köszörűműhely
 • Villamosmérő műhely
 • Az iskola könyvtára 20722 könyvvel rendelkezik, ebből 12620 szerb és 8102 magyar nyelvű. A tanintézmény további termei: a diákparlament helyisége, a szülői fogadószoba, valamint sok más segédhelyiség biztosítja a zavartalan munkát.
 • Az iskola új, korszerű tornacsarnokkal és sportpályákkal rendelkezik, amelyeken – szükség szerint – megvalósítható az oktatás. Az iskola étkezőnek és fogászati rendelőnek is helyet ad.
 • A tanulók autóvezetői képzését iskolánk poligonján végezzük. A közlekedési szakirány tanulóinak képzésére az iskola rendelkezik egy IVECO tehergépjárművel, két Fiat PUNTO és egy SANDERO személygépjárművel.
 • Utazásra és beszerzésre a Fiat 500L használatos.

Üdvözlőbeszéd

Tisztelt tanulók, kollégák, munkatársak és honlapunk látogatói!

Nagy megtiszteltetés a számomra, hogy ennek az oktatási-nevelési intézménynek az élén állhatok, amely többéves, elismert tradícióval rendelkezik.

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola igazgatói tisztségét elvállalva ‒ a kollégák, szülők, helyi közösségek képviselőinek és az Oktatási Minisztérim támogatásával ‒ életem új küldetésébe kezdtem.

Iskolánk több ezer diákot nevelt ki, akik ma szorgalmas és sikeres tagjai társadalmunknak. Mi, a tanáraik örülünk minden jutalmuknak és sikerüknek.

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola célja, hogy a tanulói legyenek a figyelem középpontjában. Emiatt igyekszünk mind modernebb berendezéseket beszerezni, modernizálni az oktatást, valamint nagy hangsúlyt fektetünk a továbbképzésekre. Azon kívül, hogy tanulóinknak szakmai tudást, készséget nyújtunk, előkészítjük őket az élet kihívásaira, fegyelemre, jó magaviseletre neveljük őket, munkaszokást és sokféle kompetenciát sajátíttatunk el velük, ezzel felkészítve a diákjainkat a jövőre.

Mindez öröm, ugyanakkor kihívás és hatalmas felelősség, mint nekem, mint a munkatársaimnak, amely arra késztet bennünket, hogy elődeink munkáját folytassuk, azokét, akik az iskolánk 1945-ös keletkezésétől, illetve a kezdetektől a történelmi eseményeken át máig, a 73 év alatt itt megfordultak.

Szem előtt tartva iskolánk munkatársainak az emberi lehetőségét és szakmai hozzáértését, főképpen a tanárokét, ahol is arányosan megoszlik egyfelől a fiatalság és az ambíció, másfelől a tapasztalat és a gyakorlati tudás, valamint a remek emberi kapcsolatok, a jó munkalégkör lehetővé teszi az iskolának, hogy hozzáértő szervezéssel minőségi eredményt hozzon létre azon a szinten, melyen évek óta épít és halad.

A mi országunkban politikai, intézményi és gazdasági feltétel létesült ahhoz, hogy az oktatás újabb modelljei megvalósulhassanak, mely elősegíti a fiatalok gyorsabb munkába állását, és serkentően hat a gazdaságra. Az egyik ilyen rendszer a duális képzés, mely pozitív változást hozott a tanulók, szülők és a tágabb közösség viszonyában, valamint a szakiskolák harmadik és negyedik szakfokozatos tanulóinak az oktatásában. A duális oktatási modell előnye többoldalú, mind a tanulók, mind a gazdaság, mind a társadalom számára. A tanulók az iskola befejeztével általában elhelyezkednek azokban a vállalatokban, ahová a képzés során jártak, ugyanis ezek a vállalatok szívesebben fektetnek azon tanulókba, akiket a képzés során betanítottak a munkafolyamatra, a társadalom pedig a munkaerőt a szükségleteknek megfelelően képezi. Iskolánkban 2014 óta van duális képzés.

Felszólítok minden jövőbeli tanulót, kiváltképpen a technika szerelmeseit, hogy iratkozzon iskolánkba, a jelenlegi tanulóinknak pedig üzenem, hogy használják ki az iskola adottságait, lehetőségeit.

Mindenkinek sok sikert és elégedettséget kívánunk!

Igazgató: Željko Rajčić, diplomás mérnök