JELENTKEZÉSI NYOMTATVÁNYFELHÍVÁS - TŠISJELENTKEZÉSI NYOMTATVÁNY - TŠISÚJ HATÁRIDŐ

PROJETHÉT 2023.

Fehívása a projektek bejelentésére

 1. Alapvető tudnivalók, résztvevők

A Projekthét egy olyan rendezvény, amely megerősíti és elősegíti a diákok kreativitását és találékonyságát a legtágabb értelemben is. Csapatoktól és magánszemélyektől, diákoktól és tanároktól, valamint a vállalatok képviselőitől olyan projektek megvalósítását várja el, amelyek olyan elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítását mutatják be, amelyek hasznosak lesznek az iskola, a vállalat és a szélesebb közösség számára.

A résztvevő iskolák:

 • Vegyészeti és Technológiai Iskola – Szabadka
 • Politechnikai Iskola- Szabadka
 • Svetozar Marković Gimnázium – Szabadka
 • Bosa Milićević Közgazdasági Középiskola – Szabadka
 • Egészségügyi Szakközépiskola – Szabadka
 • Ivan Sarić Műszaki Iskola – Szabadka
 • Szabadkai és topolyai általános iskolák
 • Vendég iskolák

A projektek bejelentésének határideje az iskolán belül: 2024. 02. 14.

A beérkező projketeket a középiskolákból egységesen az iskolai koordinátorok küldik el 2024. 02. 20-ig a következő email címre: projektnanedelja2024@gmail.com (minden középiskolának van saját koordinátora).

A beérkező projketeket az általános iskolákból egységesen az iskolai koordinátorok küldik el 2024. 02. 20-ig a következő email címre: projektnanedelja2024@gmail.com (az általános iskolák koordinátorai Zoran Vujković i Branko Stantić).

Az óvodák a munkákat 2024. 02. 20-ig jelentik be a következő email címre: projektnanedelja2024@gmail.com ( az óvodák koordinátora Grgo Stantić).

A vendég iskolák (általános és középiskolák) a házigazda iskolának küldik el a bejelentőket, amely pedig többivel egységesítve küldi el 2024. 02. 20-ig a következő email címre: projektnanedelja2024@gmail.com.

A Projekthét szervezőbizottsága a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola (a rendezvény szervezője) és a Szabadkai Üzleti Inkubátor (a rendezvény társszervezője) képviselőiből, valamint az általános és középiskolák koordinátoraiból áll.

A jelentkezési lap elektronikus formában elérhető a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskola honlapján. Az általános és középiskolák a „Kitöltött űrlap elküldése email címre:” mezőbe írják be a koordinátor email címét, és küldjék el a jelentkezést a koordinátornak.

          Kérés mindazokhoz, akik kitöltik a jelentkezési lapot (tanulók és mentrok):

 – hogy “A projekt elnevezése” ne legyen túl hosszú, és egyértelműen jelezze a projekt lényegét

– hogy „A projekt elnevezése“ (a projekt neve magyar nyelven) mezőt töltsék ki mindazok, akiknek a kollégiái (tanulók vagy tanárok) tudnak ebben segíteni nekik

– figyeljenek oda, hogy pontosan írják le a projektben résztvevő tanulók, tanárok, kivitelezők vezeték- és utónevét

a projekt szöveges leírásában a lehető legtöbb információt és adatot adjanak meg a projektről, hogy a Zárórendezvényen a zsűri könnyebben kategorizálhasson

 A projektek befejezésének határideje: 2024.03.29. (a létrehozott projektum és a prezentáció pdf formában).A befejezett projektumokról szóló  prezentációt ugyanúgy kell beküldeni, mint a jelentkezési lapokat.

 Kérés a mentorokhoz:

– hogy segítsék diákjaikat a prezentáció kidolgozásában, és ellenőrizzék a beküldendő projektumok prezentácinak tartalmát

– hogy készítsék fel diákjaikat arra, hogy elő tudják adni prezentációikat  a bíráló bizottság tagjainak

 2.További tudnivalók

A projektek benyújtásának határideje után a szervezőbizottság elemzi a benyújtott pályázatokat, és közzéteszi az elfogadott projektek listáját.

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola készen áll az esemény egész  ideje alatt segíteni a részt- vevő iskoláknak a kitöltött jelentkezési lapok összegyűjtésében, az iskola képviselőinek és mentorainak tájékoztatásában, a regisztrált projektek végrehajtásának nyomon követésében, a befejezett projektek végleges listájának elkészítésében, a projekteknak a záróeseményen való bemutatásra.

A projektek zárórendezvényen történő értékelését a megvalósított projektekben képviselt területek szakértői végzik  majd. Ezeknek a bizottságoknak nem lehetnek tagjai a résztvevő iskolákban foglalkoztatott személyek, sem pedig más  összeférhetetlenséget mutató személyek (olyan iskolába járó gyermek szülője, akinek a projektjeit értékelni kell).

A zárórendezvényen előzetes kategóriái :

 1. Általános iskolák, óvodák + vendég iskolák
 2. Középiskolák + vendég iskolák

A zárórendezvény verseny kategóriáit 2024. április elején határozzák meg majd.

A Középiskolák kategórián belül a projektek pályázati és megvalósítási szakaszában minden középiskola saját iskolai kategóriákat alakít ki az iskolában képviselt munkaterületeknek alapján.

Ezen a kategórián belül (Középiskolák) a projektek befejezését követően új kategóriák kialakítására kerül sor, figyelembe véve a megvalósult projektek számát és a díjkeretet.

A 2023-2024-es Projekthéttel kapcsolatos tájékoztatással megbízott személy:

Grgo Stantić, Ivan Sarić Műszaki Iskola, Szabadka, 063 15 75 225

projektnanedelja2024@gmail.com

Szabadka, 2023.10.27.