A szülők tanácsát minden tagozat egy tanulójának a szülője képezi.

A szülők tanácsának tagját minden tanév elején választják, a legelső szülői értekezleten, nyilvános szavazással, amelyet a tagozat osztályfőnöke hív össze minden tanév elején, legkésőbb szeptember 15-ig. Ugyanakkor helyettest is választanak.

A szülők tanácsa tagjának megválasztását az Ivan Sarić Műszaki Iskola Szervezeti és működési szabályzata fogalmazza meg. A szülők tanácsát minden tagozat egy tanulójának a szülője képezi. A szülők tanácsának tagját nyilvános szavazással választják meg.

A tagozat tanulóinak szülei közül azt választják képviselőnek, aki a legtöbb szavazatot kapja. Minderről az osztályfőnök jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a szülők tanácsa tagja megválasztását, annak időpontját, a megjelent szülők számát és a szavazás eredményét.

A megválasztás nyilvános, a tagozat tanulóinak megjelent szülei szavazata alapján.

A szülők tanácsával együttműködik az igazgató, az iskola pedagógusa és pszichológusa.

A szülők tanácsa ajánlásait, kérdéseit és véleményét eljuttatja az iskolaszéknek, az igazgatónak, az intézmény szakmai szerveinek. A tanács munkájának módját az ügyviteli szabályzat fogalmazza meg.

Szülői tanács:

 • Az igazgatási szervbe szülőt vagy más törvényes képviselőt, illetve tanulót ajánl;
 • Saját képviselőt ajánl az iskola kötelező csapataiba;
 • Ajánlásokat tesz az oktatási-nevelési tevékenység minőségére és fejlesztésére;
 • Részt vesz a választható tartalmak ajánlásában és a tankönyvek kiválasztásának folyamatában;
 • Megvitatja a megvalósított oktatási-nevelési programról, a fejlesztési tervről, az iskola évi tervéről, a külső értekelésről, az önértékelésről, a záró- és érettségi vizsgáról, a nemzetközi tesztelésről és az oktatási-nevelési tevékenység minőségének biztosítása és fejlesztése érdekében megvalósított intézkedédekről szóló jelentést;
 • Megvitatja az adományok és az intézmény szélesebb körű tevékenységéből befolyó eszközök célszerű felhasználását szóló jelentést;
 • Az igazgatási szervnek ajánlja a diákszövetség munkájából és a szülőktől, valamint a más törvényes képviselőktől befolyt eszközök célszerű felhasználását;
 • Megvitatja és figyelemmel kíséri az intézmény munkafeltételeit, a felnövés és a tanulás lehetőségeit, a gyermekek biztonságát és védelmét;
 • Jóváhagyja a kirándulások programját és szervezését, illetve a természetbeni iskola tervét, valamint megvitatja az azok megvalósításáról szóló jelentéseket;
 • Ajánlásait, kérdéseit és állásfoglalásait az iskola igazgatójának, az iskolaszéknek és az iskolai szakmai szerveinek juttatja el.

A SZÜLŐK TANÁCSÁNAK MUNKATERVE

Aktivitások/témák A megvalósítás módja A megvalósítás kivitelezői
 1. A szülők tanácsának megalakulása a 2023/2024-as tanévre
 2. A szülők tanácsa vezetéségének és elnökének megválasztása
 3. A 2022/2023-as tanév éves tervének megvalósítására tett javaslat
 4. Predlog Godišnjeg plana rada škole za A 2023/2024-es tanév éves munkatervére tett javaslat
Megalakulás, javaslatok, szavazás, tájékoztatás, értesítés, bemutatás Az iskola igazgatója, az igazgató helyettesei, a szakszolgálat tagjai, a kirándulásokat szervező csapat tagja 2023.
szeptember
 1. A diákok által az első negyedév végén elért eredmények ismertetése és javaslattétel az eredmények javítására
 2. Az első negyedév folyamán megvalósított tevékenységek ismertetése
 3. A tanulók magatartásának és a kirótt nevelési-fegyelmi intézkedések megvitatása
Bemutatás, tájékoztatás, javaslatok. Az iskola igazgatója, az igazgató helyettesei, a szakszolgálat tagjai 2023.
november
 1. A diákok által a 2023/2024-es tanév  első félévének végén elért eredmények elemzése
 2. Az iskolai kötelezettségek és a kirótt nevelési-fegyelmi intézkedésekhez való viszonyulás
Bemutatás, tájékoztatás, javaslatok. Az iskola igazgatója, az igazgató helyettesei, a szakszolgálat tagjai 2024.
február
 1. A kirándulásokról szóló jelentés
 2. A projekthétről szóló jelentés
 3. Az iskola tevékenyégét elősegítő önkéntes hozzájárulás megvitatása a következő tanévre vonatkozóan
 4. A diákok által a tanév végén elért eredmények ismertetése Saglasnost na organizaciju ispraćaja maturanata
 5. Az érettségizők búcsúztatásához való hozzájárulás
 6. Javaslatok a további tevékenységhez
Bemutatás, tájékoztatás, javaslatok, beszélgetés, vita. Az iskola igazgatója, az igazgató helyettesei, a szakszolgálat tagjai, a szülők tanácsának elnöke,a kirándulásokat szervező csapat tagjai 2024.
április – június

A szülők tanácsa ajánlásait, kérdéseit és véleményét eljuttatja az iskolaszéknek, az igazgatónak, az intézmény szakmai szerveinek. A tanács munkájának módját az ügyviteli szabályzat fogalmazza meg.