Ez az oktatási profil olyan technikusokat képez, akik képesek lesznek ötvözni a a
modern információs technológiákat a gépészettel.

A tanulók elsajátítják a 3D-s modellezést számítótógép segítségével, porgramozást C/C++ programnyelven. Itt megtanulható: a számítógépes grafika, a gépelemek és a szerkezete modellezése, valamint a gépek és a berendezések modellezése. Az oktatás befejeztével a diákok képesek lesznek számítógeppel tervezni gépipari elemeket és szerkezeteket.

Munkaterület

Gépészet

Az iskoláztatás időtartama

4 év

Az oktatás módja

A szakmai és gyakorlati képzés alapja: a matematika (a gimnáziumi programmal azonos), a gépészet, az informatika és az idegen nyelv – főként az angol nyelv intenzív tanítása és tanulása. Az oktatás nagy része – főleg a gyakorlatok – az iskola korszerű, számítógépekkel felszerelt szaktantermeiben és multimédia termeiben folyik. A termekben a tanulók rendelkezésére állnak a modern számítógépek, melyek hálózatba kötöttek, s van állandó internetkapcsolat.

Szaktantárgyak

  • Műszaki rajz
  • Mechanika
  • Gépelemek
  • Szerkesztés
  • Gépelemek és szerkezetek modellezése

Kompetencia – tudás, képesség és jártasság, amit a tanuló megszerezhet az oktatás során

A négy éves képzés után a tanulók képesek lesznek az önálló számítógépes szerkesztésre és modellezésre, valamint a gépelemek méretezésére. Gyakorlott felhasználói lesznek a Solid Edge tervező-modellező programnak, amely a legmodernebb ilyen típusú program.

Munkavállalás

A tanulók munkába állhatnak a gép- és szerszámiparban, ahol szükség van számítógépes tervezésre vagy modellezésre. Bármely cégnél, mely kapcsolódik a gépiparhoz, vagy saját vállalkozást is indíthatnak.

Továbbtanulás

Széleskörű választási lehetősége van a diákoknak, ha szakfőiskolán vagy egyetemen szeretnének továbbtanulni.

Tanulóink ​​tapasztalatai

Аz iskola egy mérföldkő volt az életemben. mert olyan tudással és szakmai ismeretekkel lettem gazdagabb, amit már az iskola elvégzése előtt is tudtam hasznosítani.

Tadián Zsolt2014-2018

1 éve ballagtam el, de mai napig tartom a kapcsolatot volt tanáraimmal, és az osztályfőnökünk is még mindig szemmel tart minket, figyeli, merre sodor minket az élet. Én nagyon, nagyon szerettem ide járni, és mindenkinek ajánlani tudom az én kis iskolámat.

Lengyel Sándor2016-2020

Úgy érzem, sokat fejlődtem szakmai szempomtból, hisz a tanárainknak komoly elvárásaik voltak velünk szemben, mindemellett, ha kéréssel fordultam hozzájuk, mindig kedvesen, készségesen segítettek.

Györe Dániel2016-2020