Erre a szakra íratkozó diákok az új, duális oktatási rendszer alapján tanulhatnak, vagyis az emléleti képzés az iskolákban zajlik, míg a gyakorlati oktatás valós munkahelyi környezetben, azokban a cégekben, gyárakban valósul meg, melyekkel az iskolának szerződése, partneri viszonya van.

Munkaterület

Gépészet és fémfeldolgozás

Az iskoláztatás ideje

3 év

Az oktatás szervezése

A tanulók gyakorlati oktatása az első tanévben az iskolai tanműhelyben, folyik. Második osztályban heti két napot, míg harmadikban heti három napot töltenek tanulók a gyakorlati oktatás keretében a cégekben vagy gyárakban.

Szaktantárgyak

  • Gépjárműszerelői alapgyakorlat
  • Belső égéső motorok
  • Gépjárművek
  • Gépjárművek karbantartása

Kompetencia – tudás, képesség és jártasság, amit a tanuló megszerezhet az oktatás során

Az oktatási szint befejezése után a gépjárműszerelő képes lesz:

  • megszervezni a munkát
  • felismrni a gépjárművek működésének hibáit
  • a gépjármávek karbantartására és javitására

Munkavállalás

A tanulók, akik befejezik a gépjárműszerelő szakot,  kisebb szerelőműhelyekben és magánvállalkozóknál tudnak elhelyezkedni.

Továbbtanulás

Akik a hároméves képzés után tovább szeretnének tanulni, befejezhetik a negyedik fokozatot, majd főiskolára vagy egyetemre iratkozhatnak.

Tanulóink ​​tapasztalatai

Аz iskola egy mérföldkő volt az életemben. mert olyan tudással és szakmai ismeretekkel lettem gazdagabb, amit már az iskola elvégzése előtt is tudtam hasznosítani.

Tadián Zsolt2014-2018

1 éve ballagtam el, de mai napig tartom a kapcsolatot volt tanáraimmal, és az osztályfőnökünk is még mindig szemmel tart minket, figyeli, merre sodor minket az élet. Én nagyon, nagyon szerettem ide járni, és mindenkinek ajánlani tudom az én kis iskolámat.

Lengyel Sándor2016-2020

Úgy érzem, sokat fejlődtem szakmai szempomtból, hisz a tanárainknak komoly elvárásaik voltak velünk szemben, mindemellett, ha kéréssel fordultam hozzájuk, mindig kedvesen, készségesen segítettek.

Györe Dániel2016-2020