1
1

Образовно-васпитни рад обављамо на три подручја рада:

Електротехника

• Електротехничар информационих технологија
• Електротехничар рачунара
• Техничар мехатронике
• Електричар
• Електротехничар телекомуникације
• Администратот рачунарских мрежа

Машинство

• Индустријски механичар
• Бравар – заваривач
• Техничар за роботику
• Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина
• Maшински тeхничaр зa кoмпjутeрскo кoнструисaње
• Механичар моторних возила

Саобраћај

• Техничар друмског саобраћаја
• Саобраћајно - транспортни техничар
• Техничар вуче
• Техничар унутрашњег транспорта
• Возач моторних возила

Вести и обавештења

Обавештења
8. јула 2021.

УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

Родитељи, односно законски заступници ученика који су распоређени на образовни профил пријаву за упис подносе: 1) на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем; 2) непосредно у школи, писменим путем,…
Вести
8. јула 2021.

СEДAM MEДAЉA СA ПРВEНСTВA ВOJВOДИНE

У Пaнчeву је 27.06.2021. године oдржaнo  лeтњe првeнствo Вojвoдинe у пливaњу. Maркo Бaрши (1EРС) у jуниoрскoj кaтeгoриjи, у дисциплинaмa 50м, 100м, 200м и 400м крaул стилoм је oсвojиo злaтнe мeдaљe…
Вести
5. јула 2021.

ТAКМИЧEЊA

30. jунa 2021. у Сeнти je oдржaнo Умeтничкo тaкмичeњe Срeдњoшкoлaцa -филмски и пoзoришни дeo нaдмeтaњa. Нaшу шкoлу су прeдстaвjaлa дa учeникa сa свojим филмoвимa. У кoнкурeнциjи 17 филмoвa жири je…
Вести
2. јула 2021.

ЦРТАТИ – ТРЕБА ЗНАТИ!

Удружење просветних радника Мађара у Војводини овог пролећа је први пут расписало конкурс „Уметнички сусрет ученика Карпатског басена“,  под називом „Kezdés” (,,Почетак“). Ученица наше школе Викториа Попов (3 ДСМ)  је у категорији цртеж добила Посебно златно…

Дуално образовање

Пројектна недеља

Медији о нама

Каријерно вођење

Фото галерије

Распореди

Пријава испита

Упис

О школи

Прве школе за опште образовање у Суботици настале су у XVIII веку и тада су донесени први закони о образовању. Марија Терезија је издала први Racio Educationis (Закон о образовању), којим је уведено обавезно школовање деце од 7 до 10 година. Друга половина XVIII века донела је оснивање стручних школа. Прва техничка школа у свету основана је у Паризу 1794. године.

Група инжењера и техничара је у априлу 1945. године покренула иницијативу о оснивању средње техничке школе у Суботици. Одлуком Председништва Народне скупштине АПВ, 8. јуна исте године основана је Техничка школа у Суботици. Током лета исте године именовани су директор и наставници, те је одређена локација школске зграде у Вилсоновој 38, односно, данашњој Максима Горког 38.

Прочитајте више

Партнери школе

Корисни линкови