Erre a szakra íratkozó diákok az új, duális oktatási rendszer alapján tanulhatnak, vagyis az emléleti képzés az iskolákban zajlik, míg a gyakorlati oktatás valós munkahelyi környezetben, azokban a cégekben, gyárakban valósul meg, melyekkel az iskolának szerződése, partneri viszonya van.

Munkaterület

Gépészet és fémfeldolgozás

Az iskoláztatás ideje

3 év

Az oktatás szervezése

A gyakorlati oktatás az iskolai műhelyben folyik, az elméleti oktatás pedig a jól felszerelt szaktantermekben. A tanulók gyakorlati tudásukat gyárakban vagy cégeknél bővíthetik.

Szaktantárgyak

  • Szerszámok, eszközök és mérések
  • Kézi megmunkálás
  • Karbantartás és szerelés
  • A hibák gyakoriságának követési módszerei
  • Mechatronikai rendszerek
  • Gépalkatrészek javítása

Kompetencia – tudás, képesség és jártasság, amit a tanuló megszerezhet az oktatás során

Az ipari mechanikus képes lesz: az ipari gépek karbantartására, követni az ipari gépek működését, egyszerűbb elemek gépi megmunkálására, a szerszámgépek elemeinek összeszerelésére, az ipari gépekkel végzett munka minőségbiztosítására, a munkahelyi közbiztonság fenntartására, betartani a munka- és környezetvédelemi előírásokat a gépek karbantartásakor.

Munkavállalás

Gyárakban, kisebb szerelőműhelyekben, magánvállalkozóknál tudnak elhelyezkedni.

Továbbtanulás

Akik a hároméves képzés után tovább szeretnének tanulni, befejezhetik a negyedik fokozatot, majd főiskolára vagy egyetemre iratkozhatnak.

Tanulóink ​​tapasztalatai

Аz iskola egy mérföldkő volt az életemben. mert olyan tudással és szakmai ismeretekkel lettem gazdagabb, amit már az iskola elvégzése előtt is tudtam hasznosítani.

Tadián Zsolt2014-2018

1 éve ballagtam el, de mai napig tartom a kapcsolatot volt tanáraimmal, és az osztályfőnökünk is még mindig szemmel tart minket, figyeli, merre sodor minket az élet. Én nagyon, nagyon szerettem ide járni, és mindenkinek ajánlani tudom az én kis iskolámat.

Lengyel Sándor2016-2020

Úgy érzem, sokat fejlődtem szakmai szempomtból, hisz a tanárainknak komoly elvárásaik voltak velünk szemben, mindemellett, ha kéréssel fordultam hozzájuk, mindig kedvesen, készségesen segítettek.

Györe Dániel2016-2020