Az Ivan Sarić Műszaki Iskola támogatta a Kizúr István Általános Iskola adománygyűjtési akcióját, melynek keretében a Kovoska Mitrovica-i Branko Radičević Általános Iskola diákjai számára taneszközöket és édességet juttattak el.