Родитељи, односно законски заступници ученика који су распоређени на образовни профил пријаву за упис подносе:

1) на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, као ауторизовани корисник, електронским путем;

2) непосредно у школи, писменим путем, попуњавањем  уписне пријаве и картона ученика (добија се у школи)

Због провере тачности података на упис донети:

  • Сведочанство о завршеној основној школи и Уверење о положеном завршном испиту – оригинал
  • Сведочанства о завршеном V, VI, VII и VIII разреду основне школе – оригинал
  • Пожељно је донети извод из матичне књиге рођених (може бити старији од 6 месеци) – оригинал
  • Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова

 

УПИС ЈЕ 2. И 3. ЈУЛА 2024. ГОДИНЕ ОД 8.00 ДО 15.00 ЧАСОВА, У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ