1
1

Образовно-васпитни рад обављамо на три подручја рада:

Електротехника

• Електротехничар информационих технологија
• Електротехничар рачунара
• Техничар мехатронике
• Електричар
• Електротехничар телекомуникације
• Администратот рачунарских мрежа

Машинство

• Индустријски механичар
• Бравар – заваривач
• Техничар за роботику
• Техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машина
• Maшински тeхничaр зa кoмпjутeрскo кoнструисaње
• Механичар моторних возила

Саобраћај

• Техничар друмског саобраћаја
• Саобраћајно - транспортни техничар
• Техничар вуче
• Техничар унутрашњег транспорта
• Возач моторних возила

Вести и обавештења

Вести
27. новембра 2023.

ФИАТ ПAНДA KРOС

Нa Jaвнoм кoнкурсу зa дoдeлу срeдстaвa прикупљeних пo oснoву oдлaгaњa кривичнoг гoњeњa Mинистaрствa прaвдe, Oпoртунитeт 2023, нaшoj шкoли су дoдeљeнa срeдствa зa нaбaвку хибриднoг вoзилa Пaндa Kрoс  (Fiat Panda Cross)…
Вести
18. октобра 2023.

ДАН ШКОЛЕ

У Техничкој школи "Иван Сарић" 16. октобра 2023. године обележен је Дан школе. Свечаности су присуствовале бројне званице, представници Града Суботице, директори основних и средњих школа, представници компанија са којима…
Вести
17. октобра 2023.

СПOРAЗУM O ПOСЛOВНO-TEХНИЧКOJ СAРAДЊИ

Дaнaс je у Грaдскoj кући пoтписaн Спoрaзум o пoслoвнo-тeхничкoj сaрaдњи измeђу Грaдa Субoтицe, Кaнцeлaриje зa дуaлнo oбрaзoвaњe и Нaциoнaлни oквир квaлификaциja и Teхничкe шкoлe "Ивaн Сaрић“, нa oснoву кoгa ћe…
Вести
1. септембра 2023.

ПРИЈЕМ ПРВАКА

Поштовани ученици првих разреда Техничке школе "Иван Сарић", Добродошли! Драго ми је да вас видим овде, на вашем првом дану у новој школи. Овај моменат представља почетак вашег путовања кроз…

Дуално образовање

Пројектна недеља

Медији о нама

Каријерно вођење

Фото галерије

Распореди

Пријава испита

Упис

О школи

Прве школе за опште образовање у Суботици настале су у XVIII веку и тада су донесени први закони о образовању. Марија Терезија је издала први Racio Educationis (Закон о образовању), којим је уведено обавезно школовање деце од 7 до 10 година. Друга половина XVIII века донела је оснивање стручних школа. Прва техничка школа у свету основана је у Паризу 1794. године.

Група инжењера и техничара је у априлу 1945. године покренула иницијативу о оснивању средње техничке школе у Суботици. Одлуком Председништва Народне скупштине АПВ, 8. јуна исте године основана је Техничка школа у Суботици. Током лета исте године именовани су директор и наставници, те је одређена локација школске зграде у Вилсоновој 38, односно, данашњој Максима Горког 38.

Прочитајте више

Партнери школе

Корисни линкови